شرکت کیمیا گران لیا (سهامی خاص) از مجموعه شرکت های گروه آیسکو ایران در سال 1382، با هدف تولید مواد اولیه محصولات ضدعفونی کننده برای صنایع مختلف، تاسیس و از اواسط سال 1389 با دورنمای جدیدی از جریان توسعه و تحول سازمانی، فعالیت های خود را با در نظر گرفتن:

  افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی

  توسعه سهام داران و مشارکت گروهی

جذب نیروی جوان، مجرب و کارآمد

حضور در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و بازرگانی

توسعه فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی

  ایجاد نمایندگی های فروش محصولات تولیدی و بازرگانی توسعه بخشید.

سیاست گذاری های جدید در امر تأمین مواد اولیه صنایع شوینده، نساجی، کشاو رزی، غذایی و محصولات مشابه موجب گردید که همگام با نیم قرن سابقه درخشان گروه آیسکو در بخش های تولیدی، صنعتی و بازرگانی کشور، جایگاه قابل قبولی را فراهم آورده و اعتبار بالایی را در عرصه های فوق حاصل آورد.